head-wadbangkra-min2
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2022 4:27 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » เพื่อนที่ดี – หนังสั้นโรงเรียนวัดบางกระ จ.ราชบุรี

เพื่อนที่ดี – หนังสั้นโรงเรียนวัดบางกระ จ.ราชบุรี

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

หนังสั้น ที่โรงเรียนวัดบางกะ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อ พัฒนาศักยภาพนักเรียน โดยได้หนังสั้นชื่อเรื่องว่า เพื่อนที่ดี – หนังสั้นโรงเรียนวัดบางกระ จ.ราชบุรี

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ