head-wadbangkra-min2
วันที่ 23 พฤษภาคม 2023 10:42 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร ทำเนียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางกระ

นางสาวรักชนก  คชชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายฉวี  ประสานคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจรูญ  เฉลิมดิษฐ
ครูชำนาญการ

นายอำนาจ  ลักษิตานนท์
ครูชำนาญการ

นางอนงค์นุช  นครไชย
ครูชำนาญการ

นางสาวศุภรัตน์  รัศมีจันทร์ฉาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันทนีย์  หลิวเจริญกุล
ครู

นางสาวอนงค์กาญจน์  ศรีจันทร์
ครู

นางสาวพัณณ์ชิตา  สิทธิประทานพร
ครู

นายชิตชัย  มัยรัตน์
ครู

นางสาวกชกร  นาคเอี่ยม
ครู

นายสุขวิทย์  จันทร์เจิม
ครูผู้ช่วย

นางสาว ภัทร์ฐิรญา  รุจิรัชศิริสกุล
ครูผู้ช่วย

นางวิภาดา  ทรัพย์ประเสริฐ
ครู (ช่วยราชการ)

นางวันดี  ศรีธรราษฏร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาว สุชัญญา รวยภิรมย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉรา จินดาเจี่ย
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจินตนา  หลวงละ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

 

โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ