head-wadbangkra-min2
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2022 2:36 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารการศึกษา

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารการศึกษา

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

นวัตกรรม “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารการศึกษา” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นวัตกรรม PLC โครงงานคุณธรรมสร้างคนดี โรงเรียนวัดบางกระ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นวัตกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม นวัตกรรม

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ