head-wadbangkra-min2
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2022 4:03 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

งานวิชาการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

งานวิชาการ โรงเรียนดบางกระ ได้เข้าร่วมกิจกกรมงานมหกรรมวิชาการอนุบาลร่วมใจครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ “พัฒนาชีวิต จุดประกายความคิด ด้วยนวัตกรรม”

เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานของนักเรียน และขึ้นรับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม โดยนายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

งานวิชาการ งานวิชาการ งานวิชาการ งานวิชาการ งานวิชาการ

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ