head-wadbangkra-min2
วันที่ 3 เมษายน 2024 10:12 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางกระ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0 0 0 0
อบ.2
12 10 22 1
อบ.3
10 10 20 1
รวม อบ.
22 20 42 2
ป.1
9 13 22 1
ป.2
7 7 14 1
ป.3
10 3 13 1
ป.4
9 8 17 1
ป.5
9 9 18 1
ป.6
13 8 21 1
รวมประถม
57 48 105 6
ม.1
8 7 15 1
ม.2
17 12 29 1
ม.3
7 6 13 1
รวมมัธยมต้น
32 25 57 3
ม.4
0 0 0 0
ม.5
0 0 0 0
ม.6
0 0 0 0
ปวช.1
0 0 0 0
ปวช.2
0 0 0 0
ปวช.3
0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0 0 0 0
รวมทั้งหมด
111 93 204 11
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ