head-wadbangkra-min2
วันที่ 5 มีนาคม 2021 9:29 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางกระ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนี้

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0000
อบ.2
1210221
อบ.3
1010201
รวม อบ.
2220422
ป.1
913221
ป.2
77141
ป.3
103131
ป.4
98171
ป.5
99181
ป.6
138211
รวมประถม
57481056
ม.1
87151
ม.2
1712291
ม.3
76131
รวมมัธยมต้น
3225573
ม.4
0000
ม.5
0000
ม.6
0000
ปวช.1
0000
ปวช.2
0000
ปวช.3
0000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0000
รวมทั้งหมด
1119320411
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ