head-wadbangkra-min2
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2022 4:28 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา2563

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา2563

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

กิจกรรมไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียน วัดบางกระ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนางสาวรักชนก คชชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเป็นประธาน

ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย การเจิมหนังสือ พิธีไหว้ครู และการมอบทุนการศึกษาจากพระวินัยธรสมพงศ์ เขมวิโส เจ้าอาวาสวัดบางกระ ที่มอบทุนการศึกษากับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดบางกระกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมไหว้ครู

 

 

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ