head-wadbangkra-min2
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2022 2:34 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดบางกระ

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดบางกระ

อัพเดทวันที่ 19 ตุลาคม 2020

กิจกรรมวันเด็ก วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นางสาวรักชนก  คชชา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดบางกระ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน ให้แก่นักเรียน

ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก มีการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับช่วงชั้น มีการตอบคำถาม เพื่อให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก  และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมบริจาคของขวัญ ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่ม และเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้

 กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางกระ